موسسه فرهنگی آموزشی هفت آسمان پرسش Haft Aseman Porsesh Instituteاهداف آموزشی

 

نوع یادگیری دانش آموزان برمبنای فعالیت های عملی و مشارکتی خود دانش آموزان شکل گرفت،معلم تنها هدایت گر گفتگوها و بحث های آنان شد . آنها سوال می کردند وبرای یافتن جواب تلاش می کردند و در این بین فکر می کردند ،تجربه کسب می کردند،لذت می بردند،کشف می کردند و یاد می گرفتند کنون پرسش پس از 6 سال دانش آموزان دختر و پسری تا ششم دبستان را در آغوش خود پذیرفته است. آنها مسیر بزرگسالی را طی می کنند و در این بین کسانی که معتقدند اصلاح فرهنگ هر مملکتی از کودکان آغاز می شود و کودکان منابع عظیم انتقال میراث فرهنگی هر کشوری هستند به ما پیوسته اند. کسانی که احترام را فقط برای بزرگسال نمی بینند، رقابت فرد با فرد را قبول نمی کنند،پذیرش کامل کودک را با هر نقص و کمبودی معتقد بودند و او را با کسی مقایسه نمی کردند، کسانی که می خواستند کودکانشان درس زندگی کردن سالم و با لحاظ کردن ارزشهای انسانی را بیاموزد و بالاخره کسانی که خلقت انسان را چنان قدر دانستند که نسبت به این نیروی عظیم فکرکردن خود کودک و مستقل شدن آن و انتخاب های خود او بی تفاوت نبودند و دنبال مدرسه ای با چنین افکاری بودند

 

درباره مجتمع آموزشی هفت آسمان پرسش

 

سال 1385 پرسش مهمی در ذهن ما به وجود آمد و رسالت پرسش آغاز شد.آموزش و تربیت پرفشار و بیگانه با رشد و زندگی طبیعی کودک، که چون سیل همه ی خانواده ها را با خود می برد، سرچشمه ی این پرسش بود" کودکان ما کجای این نظام تعلیم و تربیتی دیده شده اند. چشم انداز پرسش پرورش نسلی مستقل، متفکرو با سلامت روان است. پرسش با کودکانش بزرگ می شود، با نظرات موافق و مخالف، کامل و کامل تر می شود، به مقاطع بالاتر وارد می شود، روش آموزشی اش را گسترش و توسعه می دهد،هر تکه اش به دست دانش آموزان امروزش، بزودی در گوشه گوشه ی این کشور حرفهایش را فریاد می زند و بدون شک روزی می آید که چون سیستم آموزشی ژاپن که کشورش را با دستهای خالی به مدرن ترین سیستم آموزشی دنیا تبدیل کرد، الگوی مدارس مترقی گردد.

 

 


 

نرم افزار موبایل

دریافت نسخه IOS

دریافت نسخه Android

  

 

معرفی مهدکودک و دبستان

مدیریت

کادر اداری و آموزشی

  

 

افتخارات مدرسه

مقام های ورزشی

فرهنگی و هنری

  

 

فعالیت ها

والدین
دانش آموزان
معلمین