موسسه فرهنگی آموزشی هفت آسمان پرسش Haft Aseman Porsesh Institute

یادگیری دانش آموزان

نوع یادگیری دانش آموزان برمبنای فعالیت های عملی و مشارکتی خود دانش آموزان شکل گرفت،معلم تنها هدایت گر گفتگوها و بحث های آنان شد . آنها سوال می کردند وبرای یافتن جواب تلاش می کردند و در این بین فکر می کردند ،تجربه کسب می کردند،لذت می بردند،کشف می کردند و یاد می گرفتند کنون پرسش پس از 6 سال دانش آموزان دختر و پسری تا ششم دبستان را در آغوش خود پذیرفته است. آنها مسیر بزرگسالی را طی می کنند و در این بین کسانی که معتقدند اصلاح فرهنگ هر مملکتی از کودکان آغاز می شود و کودکان منابع عظیم انتقال میراث فرهنگی هر کشوری هستند به ما پیوسته اند. کسانی که احترام را فقط برای بزرگسال نمی بینند، رقابت فرد با فرد را قبول نمی کنند،پذیرش کامل کودک را با هر نقص و کمبودی معتقد بودند و او را با کسی مقایسه نمی کردند، کسانی که می خواستند کودکانشان درس زندگی کردن سالم و با لحاظ کردن ارزشهای انسانی را بیاموزد و بالاخره کسانی که خلقت انسان را چنان قدر دانستند که نسبت به این نیروی عظیم فکرکردن خود کودک و مستقل شدن آن و انتخاب های خود او بی تفاوت نبودند و دنبال مدرسه ای با چنین افکاری بودند.

مدرسه ای برای زندگی

وقتی بزرگسالان تعیین می کنند که کودکان چگونه عمل کنند،چه چیزهایی یاد بگیرند،چگونه و تا چه حد یاد بگیرند،چگونه با دیگران رقابت کنند،چگونه و تا چه حد دوست شوند و حتی دوست بدارند و چه بپوشند و چه نپوشند ، به چه چیزی فکر کنند ،چه توانایی هایی را در خود پرورش دهند،چه بخوانند و چه نخوانند و.......! پس نیاز کودک ما چه می شود؟ اوچه نقشی در رشد،پرورش توانایی ها و استعدادها و تفکرات خود دارد؟ پس احساسات او کجا دیده  می شود.موسسه هفت آسمان هشت بهشت در زیر زمینی یک اتاقه آغاز به کار کرد تا به این سوالات جواب دهد!

کودکان سه ساله تا شش ساله اولین مشتریان ما بودند. مشتریانی صادق و پاک و به دور از دورنگی های بزرگسالان! اولین برنامه در تابستان1386 اجرا شد. درطرحی با عنوان تابستانی خنک کودکان آزادانه فکر کردند، سوال کردند، خلق کردند، بازی کردند و شاد بودند... کودکان ما بزرگ شدند و سوالهای بزرگتری داشتند، موسسه برای پاسخ هایشان کم بود و این بود که والدین به تکاپو افتادند!

فکر تاسیس یک مدرسه بر اساس نیازهای بچه ها و با توجه به رشد ذهنی و استعدادهای آنان و ایجاد یک محیط غیر رقابتی، بدون قضاوت و مقایسه و بدون اهمیت دادن به برتر بودن،همه ی ما دوستداران کودک را وسوسه کرد، مدرسه ای برای زندگی! بالاخره یکی از والدین خوب ما بخش مالی چنین مدرسه ای را تقبل کرد!

رسالت و چشم انداز پرسش

سال 1385 پرسش مهمی در ذهن ما به وجود آمد و رسالت پرسش آغاز شد.آموزش و تربیت 

 

رسالت و چشم انداز پرسش

سال 1385 پرسش مهمی در ذهن ما به وجود آمد و رسالت پرسش آغاز شد.آموزش و تربیت پرفشار و بیگانه با رشد و زندگی طبیعی کودک، که چون سیل همه ی خانواده ها را با خود می برد، سرچشمه ی این پرسش بود" کودکان ما کجای این نظام تعلیم و تربیتی دیده شده اند

چشم انداز پرسش پرورش نسلی مستقل، متفکرو با سلامت روان است. پرسش با کودکانش بزرگ می شود، با نظرات موافق و مخالف، کامل و کامل تر می شود، به مقاطع بالاتر وارد می شود، روش آموزشی اش را گسترش و توسعه می دهد،هر تکه اش به دست دانش آموزان امروزش، بزودی در گوشه گوشه ی این کشور حرفهایش را فریاد می زند و بدون شک روزی می آید که چون سیستم آموزشی ژاپن که کشورش را با دستهای خالی به مدرن ترین سیستم آموزشی دنیا تبدیل کرد، الگوی مدارس مترقی گردد. به امید آن روز!